За нас

 
Асоциация Автентична България е неправителствена организация, която управлява марката за качество „Автентична България” за места за настаняване – малки хотели и къщи за гости, винарски изби, туристически атракции, маршрути, населени места и дестинации. Програмата стартира през юни 2006 г., като до момента с марката са удостоени повече от 70 от оценените над 100 обекта.

Нашата мисия
Нашата мисия е да работим за развитието на конкурентноспособен туристически сектор, който се основава на принципите на устойчивия туризъм и благополучието на местните общности.

Нашата визия
Ние поставяме началото на нов етап на предлагане на качествен и оригинален туристически продукт, който е основан на следните ценности:
 
  • Професионализъм: постоянно предлагане на най-доброто обслужване
 
  • Качество на услугите и местата за настаняване, осигуряващи пълноценно и запомнящо се преживяване
 
  • Отговорно отношение към околната среда: стремеж към устойчиво развитие и съхраняване на българската природа, местните общности, култура и традиции
 
  • Неподправено българско гостоприемство: лично човешко отношение към гостите и персонала
 
  • Постоянен стремеж към усъвършенстване на средата, в която работят носителите на марката „Автентична България”
 
Какво представлява марката за качество „Автентична България”

„Автентична България” е независима марка за качество в туризма, която се присъжда на места за настаняване, винарски изби, туристически атракции, маршрути, населени места и дестинации, отговарящи на изискването за автентичен туристически продукт.

Основните цели на марката са две: да се увеличи конкурентноспособността на България като туристическа дестинация и да се привлекат по-платежоспособни туристи, които търсят високо качество на услугите и автентично, запомнящо се преживяване.

Системата за оценяване на обектите е разработена с помощта на международно признати и български експерти в областта на създаване и развитие на системи за оценка на качеството на туристическия продукт. Използван е и опитът на други държави с подобни независими системи за качество в туризма, като Нова Зеландия, Великобритания, Хърватия.

Прочети още...
Заявление за сертифициране