Места за настаняване

 

Всеки обект, който носи марката за качество „Автентична България”, е преминал процес на независима оценка, който се различава от задължителната категоризация. Оценяват се основни характеристики устойчивост на бизнес-практиките, в т.ч. управление на процеси, свързани с околната среда и местната култура. Обръща се особено внимание на гостоприемството, личното отношение при обслужването и цялостните атмосфера и дизайн, кухня и връзки с местната общност, които са изключително важни за пълноценното преживяване на посетителите.

 

Според представянето и резултатите от оценката, присъдената марка за качество може да бъде бронзова, сребърна или златна.


За да се подчертае индивидуалният характер на местата за настаняване в определени области, някои от тях се удостояват и с Рози за отличие.

Отсядайки при носителите на Рози за отличие в някоя от четирите области, можете да разчитате на специално отношение в тази насока. Те са:

 

 

 

Оценителите са подбрани професионалисти, които преминават и специално обучение, предоставено от консултантите на Асоциация "Автентична България".

Критериите за оценка са сред основните фактори за адекватно отразяване на променящите се пазарни тенденции. За разлика от 2006 г., актуализираните критерии на „Автентична България“ се фокусират единствено върху процеси, които по недвусмислен начин доказват надграждане на задължителните условия за категоризиране на местата за настаняване. В 6-те области на оценяване много по-голяма относителна тежест имат обслужването на клиенти, културата и бизнес устойчивостта.

Така актуализирани, критериите не само подчертават ролята и отговорността на индивидуалните обекти в проекцията на дестинациите – те способстват и навлизането на ключови елементи на концепцията за корпоративна социална отговорност – балансирано развитие, професионална етика, сътрудничество. Обновените критерии носят със себе си ясни и точни процедури в подкрепа усъвършенстване на бизнес модела и отварят вратата за гости и партньори, които се интересуват от автентично качествено изживяване.

 

И в актуалния вариант на критериите нивата на марката се запазват – бронзово, сребърно и златно. Новият им прочит обаче показва съществените разлики в пътя, който трябва да изминат кандидатите след покриването на критериите от първото ниво – удостояване със сребърно и златно показва сериозно надграждане и личен подход към всеки гост или клиент. Прочети още...

 

Наред с актуализацията на критериите за оценка, „Автентична България“, в сътрудничество с международни партньори, оптимизира процеса по сертифициране на обектите. Новият подход не само улеснява кандидат-носителите на марката по отношение на времето и усилието, необходими за предоставяне на информация – благодарение на внедрената система за самооценка всеки кандидат може в рамките на броени минути без чужда помощ да получи обективна картина за обекта спрямо критериите и да добие ясна и точна информация кои области имат нужда от допълнителни внимание и ресурс, така че да допринесат за развитието и по-доброто позициониране на обекта и дестинацията.

 

В обновената концепция категориите места за настаняване според капацитета са 4 – от 4 до 12 стаи, от 13 до 30, от 31 до 50 и от 51 до 70 стаи. Това позволява както по-фокусиран подход към обектите, така и фина настройка на критериите, съобразена със спецификата в обслужването според капацитета. Разширяването на обхвата до 70 стаи се дължи на немалкия брой хотели, които играят съществена роля във формирането на облика на някои дестинации заради своя капацитет и благодарение и на това предоставят наистина пълноценни изживявания, а в същото време разполагат с капацитет, който ги оставя извън обсега на „Автентична България“. Не е маловажен и факторът годишна такса – разграничаването на четири категории обекти според капацитета им предоставя по-надежден и справедлив начин за определяне на размера на годишната такса. Прочети още...

Заявление за сертифициране