Сребърна монета и Златна монета

 
Философията на "Автентична България" е изградена в подкрепа на качествен и оригинален туристически продукт, основаващ се няколко ключови ценности - висок професионализъм в обслужването и неподправено българско гостоприемство, безупречно качество на услугите, отговорно отношение към околната среда и постоянен стремеж към усъвършенстване на работната среда.

Това намира отражение в шестте области на оценяване - покриването на критериите в тях свидетелства за последователност в развитието на бизнес модела и връзките с гости и партньори. Ако бронзовото ниво може да бъде определено като санитарен минимум по отношение на изискванията за качество в обслужването, то на сребърното гледаме като на "ниво за напреднали", а на златното като на гаранция за личен подход на всички етапи от реализирането на продукта.

В обобщен вид, надграждане на входното (бронзово) ниво се оценява по критерии, както следва:

 
  Критерий

Област на оценяване

Сребърна монета

Златна монета
Обслужване на клиентите
 • Ниво на повторни посещения
 • Гъвкавост при резервационната политика в зависимост от типа посетител
 • Развитие на резервационната система
 • Система за обработване на мнения, оплаквания и пепоръки
 • Процедури за настаняване, напускане
 • Услуги при настаняване, напускане
 • Споделяне на изживяването от престоя в обекта и в дестинацията
 • Програма за лояност
 • Система за мониторинг на изживяванията на посетителите
 • Обработка на поведенчески модели от престоя
Материална база и оборудване
 • Стил на архитектурата и дизайна
 • Индивидуален характер на стаите
 • Системен подход в поддръжката на обекта
 • Брандирани аксесоари
 • Обектът се помещава в сграда-паметник на културата
 • Автентичност на интериора
 • Планови инвестиции в подобрения и модернизация
 • Интерпретация на архитектурата и дизайна
 • Допълнително обслужване (напр. медицинско)
Управление на околната среда
 • Система за проверка поддръжка на енерго-, ВиК и отоплителна системи
 • Система за управление на осветлението
 • Техонологии за пестене на вода
 • Технологии за пестене на топлинна енергия
 • Използване на опаковки
 • Участие в еко-кампании
 
 • Възобновяеми енергийни и водо-източници
 • Съоръжения за пречистване на отпадни води
 • Еко-сертификати
Управление на персонала
 • Наемане на местни кадри
 • Програма за повишаване квалификацията на персонала
 • Партньорства с образователни институции, организиране на стажове
 
 • Система за кариерно развитие
 • Социална програма
Културни аспекти
 • Участие/домакинство в/на социални и културни прояви
 • Роля на обекта в местния културен и социален облик
Бизнес устойчивост
 • Роля в местни/регионални бизнес/секторни сдружения
 • Програма за корпоративна социална отговорност
Заявление за сертифициране