Автентична България

От много години България изгражда и развива предимно морски и планински туризъм. Но тенденциите в туризма и любовта на хората към природата, наложи...

13
Още

Платформа за самооценка

Почти приключи работата по платформата за самооценка на места за настаняване, която ще е сред ключовите нововъдения в концепцията на марката "...

13
Още

Проект "Дунавски еко-туризъм"

"Автентична България" е партньор в транс-национален проект "Дунавски еко-туризъм", финансиран от програмата START на Стратегият...

13
Още
Заявление за сертифициране