Стартира проект AD-VISION за развитие на приключенски туризъм

В средата на месец декември 2017 г. стартира проект за развитие на приключенски туризъм в транс-граничния район на Стара Планина между България и Сърбия AD-VISION (CB007.1.084). Партньори в проекта са Регионално партньорство за устойчиво развитие, гр. Видин (водещ партньор), Адоциация "Duh Balkana", гр. Зайчар, Сърбия, Туристическата организация на община Княжевац, гр. Княжевац, Сърбия и "Асоциация Автентична България", гр. София.

Проектът ще продължи 12 месеца, а сред основните му цели са въвеждане на ефективни механизми за устойчиво планиране и развитие на туризма, повишаване нивото на капацитет за управление и маркетинга в съответствие със съвременните тенденции в туристическия пазар и увеличение на приходите от пътувания, които остават в местната икономика за укрепване на веригата от трансгранични доставчици.

В рамките на проекта "Асоциация Автентична България" ще изпълни три ключови дейности: задълбочено проучване на ресурсите и заинтересованите страни в областта на приключенския туризъм; разработване на пътна карта за устойчив туризъм; конференция за отговорен и приключенски туризъм.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за транс-гранично сътрудничество INTERREG-IPA CBC Bulgaria-Serbia 2014-2020.
Заявление за сертифициране