Ресурси

 
В това пространство ще бъдат споделяни за свободно ползване професионални ресурси в подкрепа на подобряване на бизнес-практиките в туризма - проучвания и анализи, доклади, наръчници, други материали, в т.ч. ще бъде насърчаван достъпът до тези ресурси с академични и образователни цели.

Ресурсите ще бъдат в защитен формат, а цитирането на източника, в т.ч. автор и други основни характеристики на материала, ще е задължително.
Заявление за сертифициране