Ползи за носителите на марката

 


Сертифицирането с обновената марка "Автентична България" носи редица ползи - подобрени бизнес резултати, управленски системи и процедури за дългосрочно поддържане на високо качество, високо ниво на удовлетворение и клиентите, пазарна разпознаваемост, усъвършенстване и конкурентоспособност, прозрачност, лоялни клиенти, профилирани обучения, директен пазарен достъп, актуална информация за тенденциите в сферата на качеството на обслужване.

Актуализираната концепция на "Автентична България" се основава на по-фокусиран подход към обектите и на фина настройка на критериите спрямо актуалните пазарни тенденции. Внедряването на нови технологични решения оптимизира комуникационните процеси и пести време и пари на партньорите на марката. Чрез актуализираната концепция се обръща внимание на целостта на туристическото изживяване като проекция на всички елементи на дестинацията.

Сред основните ползи, които марката носи на сертифицираните обекти и партньорите си, са:
 
 • пълноправно членство в партньорската мрежа на „Автентична България“
 
 • право за ползване на марката за качество „Автентична България”, чието признание и авторитет асоциация "Автентична България" изгражда в България и извън страната
 
 • подкрепа за маркетингови и рекламни материали – възможност за използване на официалното лого на марката за качество за популяризиране на обекта, модели на материали
 
 • професионално оценяване на обектите и предоставяне на професионална консултация по време на оценката
 
 • набор от ясни и точни процедури за усъвършенстване на бизнес практиките и качеството на обслужване
 
 • представяне в специализирани международни туристически изложения
 
 • директен достъп до нови пазари чрез разработване на туристически продукти
 
 • серия от фокусирани обучения за постигане на последователност в качеството на предлагания продукт, подобрение на имиджа, идентичността и посланията
 
 • маркетинг на обектите като част от маркетинга на марката „Автентична България“
 
 • директен контакт между потенциалните гости и обектите чрез включване в интернет страницата на "Автентична България"
 
 • промоционални дейности
 
 • осигуряване на информация за развитието на сектора и тенденциите в сферата на качеството на обслужване
Заявление за сертифициране