Често задавани въпроси

 
Какво представлява марката за качество „Автентична България”?
Това е официална марка за сертифициране на качество, която показва на туристите, че обектът, на който е присъдена, предоставя качествени услуги.
 
Какъв тип места за настаняване ще носят марката за качество?
С марката за качество „Автентична България” могат да бъдат удостоявани къщи за гости, малки и средно големи хотели. Причината за това е, че традиционно в този тип туристически обекти отношенията между гост и домакин са много по-лични, което е предпоставка за по-автентични преживявания. Това са обекти, в които се предлагат дейности и развлечения, свързани с местния бит, с местните общност и околна среда, храни и напитки, занаяти и култура.
 
Кой може да носи марката за качество?
Места за настаняване - само обекти, предварително категоризирани според приложимата категоризация, имат възможност да кандидатстват за марката за качество. Тези, които преминат успешно през всички етапи на процеса по сертифициране и покриват критериите, ще бъдат удостоени с марката.
Винарски изби - като цяло, процесът по сертифициране на винарски изби е по-кратък, като удостояването им с марката "Автентична България" е свързано най-вече с ролята, която те имат в местния туристически продукт. Това е отразено в приложимите за винарски изби критерии.

 
Какво представлява оценяването?
Процесът по оценяване е съобразен както с нуждата от абсолютна надеждност на информацията, така и с натовареното ежедневие на предприемачите и управителите на туристчиески обекти. След задоволително преминаване на етапа по самооценка, професионални оценители извършват внимателни, задълбочени и прозрачни индивидуални оценки на място. Всяка оценка отнема около половин ден и на нея трябва да присъства собственикът и/или управителят на обекта. Лицензираща комисия, определена от асоциация "Автентична България", взима решение дали бизнесът отговаря на критериите за присъждане на марката за качество и изготвя финален доклад, който се предоставя на собственика/управителя на обекта.
Оценката и докладът са ценни инструменти за развитие на качеството на бизнеса.
 
Кои ще са оценителите?
Оценителите са квалифицирани професионалисти. Те притежават широк опит в областта на туризма, управлението на хотели, разработването на програми за качество, извършването на оценки, разработването на бизнес и маркетинг планове. Те не само ще оценят обектите, участващи в програмата, но ще предоставят насоки и съвети за развитие на бизнеса. Местата за настаняване и другите обекти от туристическия продукт, участващи в програмата, ще бъдат оценявани също и от техните гости - неформално и чрез специалната система за обратна връзка с клиента, разработена от програмата „Автентична България”.
 
Какви са условията за участие и задълженията на местата за настаняване към програмата?
 
  • Да разполагат с между 4 и 70 стаи
  • Да сервират храна
  • Да са категоризирани
  • Да са отворени за гости минимум шест месеца в годината.
 
Участниците в програмата ще трябва да предоставят информация за пазара, в който работят, и мненията, събирани от клиентите за техния обект. Това ще помогне при изграждане на специфична стратегия, насочена към привличане на гости към всеки индивидуален обект.
 
Заявление за сертифициране